Ansökan Postdoc

Endast medlemmar i SSSH som är legitimerade sjuksköterskor och disputerade ( 0-4 år efter disputation) kan söka.  Stipendiet består av engångssumma på 20 000 kr.