Lena Widings stipendium för forskning/utveckling av vård/omsorg av barn eller äldre

Stipendiet på 50 000 kr är nyinstiftat och avser att leda till förbättringar inom omvårdnad för barn alternativt äldre.

Sista ansökningsdag är den 18 oktober kl 20.00.

Urvalskriterier vid bedömning gäller lika för forskningsprojekt och utvecklingsarbete:
– Genomförbarhet
– Klinisk relevans

 •  
 • Ditt personnummer visar om du är medlem i SSSH. Om du inte får igenom din ansökan kan det bero på att du skrivit fel personnummer eller att du inte har betalt din medlemsavgift.
 • Ange aktuellt telefonnummer.
 • Ange aktuell e-post.

 • Kort sammanfattning med syfte, frågeställning, arbetsplan, metod max 300 ord.
 • Enhet, avdelning, verksamhet, klinik, sjukhus.
 • Obligatoriska bilagor som ska medfölja ansökan 1)Projektplan 2) Ekonomisk specifikation av det som ska täckas av stipendiet. 3)Tillstånd/ underskrift från närmsta chef, 4) Om yttrande från etiska kommittén finns skall detta bifogas
 • Accepterade filtyper: doc, docx, pdf, jpeg.
  Följ anvisningarna för respektive stipendium.
 • Bilagor

 • Accepterade filtyper: doc, docx, pdf, jpeg.
  Budget - vilka kostnader skall täckas med stipendiet?
 • Accepterade filtyper: doc, docx, pdf, jpeg.
  För att kunna genomföra ditt projekt behövs eventuellt ett tillstånd från din närmsta chef. Bifogas som bilaga. Uppge fullständigt namn, telefon och epost.
 • Accepterade filtyper: doc, docx, pdf, jpeg.
  Om du föredrar att skicka in bilagor per post har du möjlighet att göra det. Men själva ansökningen ska göras via hemsidan. Vissa bilagor är obligatoriska och för att skicka in ansökan utan att ladda upp bilagor måste du ändå bara ladda upp en fil, det kan vara samma fil på de obligatoriska delarna. Om det uppstår frågor är du välkommen med dem till sssh.lund@gmail.com
  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna hantera din stipendieansökan. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter under dataskyddspolicy.
 • Utbetalning

  Om din ansökan blir beviljad blir du kontaktad gällande utbetalning av stipendiet.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.