Styrelsen

Om ni är medlem i föreningen och är intresserade av att engagera er i styrelsen så kan ni ta kontakt med valberedningen och anmäla ert intresse. Mandattiden är två år i styrelsen SSSH och 4 år i Stiftelsen Systergården.

Styrelsen SSSH

Roll Namn
Ordförande  Ami Hommel 
Vice ordförande Anette Holst Hansson
Kassör Bodil Ivarsson
Vice kassör Else-Mary Sjöstrand
Sekreterare Mia Hylén
Vice sekreterare Yvonne Rundgren
Stipendier Madelaine Petersson
Fritidshus Sue Harden
IT/Webb/Medlemssystem Sue Harden
Medlemshantering Elisabeth Paradis 
Värdinna Kerstin Ahldin
  Inger Kristensson-Hallström
  Ninni Westgren
   

Stiftelsen Systergården

Roll Namn
Ordförande Ami Hommel
Kassör Bodil Ivarsson
Sekreterare Mia Hylén 
  Ingrid Ronnje
  Marie-Louise Edvinsson
  Åsa Tiljander

Revision och valberedning

Roll Namn
Revisorer Christian Rosén, aukt. revisor
  Peter Lydow, leg. sjuksköterska
  Pernilla Garmy, leg. sjuksköterska
Suppleanter Johnny Persson, aukt. revisor
  Christel Wendt, leg. sjuksköterska
   
Valberedning Maria Ohm, sammankallande
  Hanna Sundblad
  Hakima Karidar