Styrelsen

Om ni är medlem i föreningen och är intresserade av att engagera er i styrelsen så kan ni ta kontakt med valberedningen och anmäla ert intresse. Mandattiden är två år i styrelsen SSSH och 4 år i Stiftelsen Systergården.

Styrelsen SSSH

Roll Namn
Ordförande Ninni Westgren
Vice ordförande Anette Holst Hansson
Kassör Bodil Ivarsson
Vice kassör Else-Mary Sjöstrand
Sekreterare Mia Hylén
Vice sekreterare Ingrid Ronnje
Stipendier/Rapporter Madelaine Petersson
Fritidshus Sue Harden
IT/Webb/
Medlemssystem
Sue Harden
Medlemshantering Elisabeth Paradis 
Värdinna Kerstin Ahldin
  Ami Hommel
  Inger Kristensson-Hallström
  My Markestedt
Sabine Apitzsch
Anna Kornall

Stiftelsen Systergården

Roll Namn
Ordförande Ninni Westgren
Kassör Bodil Ivarsson
Sekreterare Mia Hylén 
  Ingrid Ronnje
  Marie-Louise Edvinsson
Suppleant Åsa Tiljander

Revision och valberedning

Roll Namn
Revisorer Christian Rosén, aukt revisor
  Peter Lydow, leg sjuksköterska
  Pernilla Garmy, leg sjuksköterska
Suppleanter Johnny Persson, aukt revisor
  Christel Wendt, leg sjuksköterska
  Yvonne Rundgren, leg sjuksköterska
Valberedning Hanna Sundblad, sammankallande
  Jenny Gårdling
  Annika Malmborg Kirsch
  Maria Ohm
Hakima Karidar