NBMT – Nordic Blood and Marrow Transplant Nurses Malmö 231109-10

NBMT är en konferens för sjuksköterskor som går av stapeln vartannat år och där de nordiska länderna turas om att vara värd. I år var det Sveriges tur att ta över stafettpinnen och konferensen hölls i Malmö. Föreläsarna pratade om GVHd, personcentrerad vård, stamcellsdonatorers välbefinnande, TMI/TBI, fysisk aktivitet och nutrition hos transplantationspatienter, sexuell hälsa och rehabilitering samt CAR T ur ett sjuksköterskeperspektiv.
Jag upplever det väldigt givande att få träffa sjuksköterskor från andra länder och att vi kan ta del av varandras erfarenheter och kunskaper.

Kristina Duvander

ESMO Congress 2023, 20-24 Oktober, Madrid

ESMO Congress är Europas största konferens och forum för onkologisk forskning.
Jag valde att lägga fokus på sarkom och lymfom, de huvudsakliga diagnoserna på enheten där jag arbetar. Särskilt intressant var framstegen inom immunoterapi för mjukdelssarkom och innovativ diagnostisk för diffusa storcelliga B-Cellslymfom. Omvårdnadsföreläsningarna berörde anhörigbemötande, symtomkontroll och livet efter behandling. Digitala hjälpmedel och AI presenterades också som viktiga verktyg för framtidens onkologisk omvårdnad.                                                                                 Att kunna delta i kongressen var en ovärderlig möjlighet för professionell utveckling.

Jonathan Nilsson

Smärtforum, Uppsala, 12-13/10 2023

Jag har tagit del av Smärtforum 2023 i Uppsala den 12-13/10.Det har varit en mycket givande konferens med fokus på smärta/rehabilitering för smärtpatienter och forskningsredovisningar inom ämnet.
Smärta är ett stort område som berör många enheter inom hälso- och sjukvård. Kostnaderna inom regionerna är mycket höga pga av smärta och ämnet behöver lyftas upp och belysas hela tiden för att bromsa och förbättra. Smärtforum är nog ett av de bättre forum i Sverige då detta sker på riksnivå.
Jag själv jobbar med rygg/nackkirurgi och möter dagligen smärtpatienter. Denna konferens ger mig en fördjupad insikt om problematiken. Kunskapen kan jag ta med mig i mitt arbete för att bättre kunna bemöta dessa patienter och ge dom en så bra omvårdnad som möjligt.

Marika Andius

Konferens Reproduktiv Hälsa 2023,3-4 oktober, Karlstad

500 barnmorskor samlades under ett och samma tak. Jag och de andra deltagarna fick njuta av ett gediget konferensprogram under dagarna två. Dagen inleddes med tal av förbundsordförande för Svenska Barnmorskeförbundet, Eva Nordlund som sa ”Att vara barnmorska är att leda sig själv genom ett yrkesliv, att ta eget ansvar för att utveckla sitt yrkeskunnande genom kompetenshöjning och självinsikt”.

Jag hade själv äran att få presentera min studie, Swedish women’s experiences of menopausal transition: A focus group study under konferensen.

Anette Lycke

Hematologidagarna Göteborg 4-6/10 2023

Fullspäckat program med högaktuellt innehåll. Tar med mig ffa patientberättelse, studie på stöd till närstående, palliativ vård,  infektionsrisk samt profylax vid nya läkemedel och behandlingar.

Vid föreläsningen med palliativ vård gavs möjlighet till diskussion hur vi arbetar med detta på olika ställen i landet. Det redovisades att stor del av våra patienter tänker på döden och detta visar sig att det oftast inte lyfts med/i vårdteamet. Viktigt med cancerrehabilitering och göra skattningar på detta.

Ulrika Svalin

Nordic Conference in Nursing ResearchReykjavik, Island, 2-4 oktober 2023

Under början på oktober 2023 åkte jag, med hjälp av stipendium från SSSH, till Nordic Conference in Nursing Research på Island för att presentera en forskningsstudie gällande kartläggning av karriärvägar för disputerade sjuksköterskor i Sverige. Keynote föreläsningar varvades med presentationer från forskningsstudier inom omvårdnad från Nordens alla länder. Konferensen hade fokus på metodologi och presentationerna var därför uppdelade efter vilka metoder som användes i studien vilket var ett intressant och annorlunda grepp. Det är inspirerande att se hur mångfacetterade vi är metodologiskt inom omvårdnadsforskning, och jag fick många nya tankar, idéer och tips. Jag passade även på att träffa gamla och nya kollegor från både Sverige och de övriga nordiska länderna. Stort tack för möjligheten att medverka. // Mia Hylén

Mia Hylén