16th International Family Nursing Conference – Global Innovations in Family Nursing: Advancing Family Health ,20-23 Jun 2023, Dublin, Irland.

The International Family Nursing Association anordnar vartannat år en internationell konferens. För två år sedan anordnades konferensen digitalt pga pandemin men i år anordnades den igen i Dublin och då på plats. Konferensen är inte bara en utmärkt möjlighet att presentera sin forskning och lyssna på spännande forskningsprojekt från stora delar av världen. Den är framförallt en mötesplats för sjuksköterskor som arbetar med och som forskar med barn och föräldrar och den stimulerar till nya samarbeten och forskningsuppslag. Jag hade förmånen att få träffa kollegor från bl.a.  Australien som jag hittills bara samarbetat med digitalt.
Jag presenterade en poster om vårt stora e-hälsoprojekt för att stärka barns och familjers egenvård. Tillsammans med kollegor presenterades också vårt arbete som beskriver hur barn över hela världen upplevde och beskrev sin tillvaro under pandemin. Jag var också moderator tillsammans med en kollega från Sydafrika.

Varmt tack till SSSH för resestipendie.

Inger Kristensson Hallström