19th Biennal School Nurses International Conference samt studiebesök mm, som ägde rum i San Francisco 15-29 juli 2017

Stort och varmt tack för resebidraget som jag tilldelades för deltagande i 19th Biennal School Nurses International Conference samt studiebesök mm, som ägde rum i San Francisco 15-29 juli 2017.
Vid konferensen hade jag möjlighet att hålla en muntlig presentation om hur psykisk ohälsa kan förebyggas med hjälp av hälsopromotion i skolan. Jag presenterade dessutom fyra postrar med följande teman:
1. Mobbing hos skolbarn.
2. Ett salutogent frågeformulär för skolungdomar.
3. Skolsköterskors erfarenhet av att möta psykisk ohälsa hos ungdomar.
4. Sömn och nattliga skärmvanor hos ungdomar.
Jag lyssnade på en mängd olika intressanta föredrag, och knöt kontakter med skolsköterskor över hela världen. Många skolsköterskor från olika delar av världen ville diskutera de ämnen som jag presenterade på konferensen med mig.
Vi som presenterade vår forskning vid konferensen blev uppmanade av den svenska skolsköterskeföreningen att skriva i skolsköterskornas tidning ”Skolhälsan”. Jag skrev om mobbing hos skolbarn, och om det salutogena frågeformuläret. Flera svenska skolsköterskor har efter det hört av sig och velat få tillgång till frågeformuläret.
Innan konferensen gjorde jag studiebesök på University of California San Francisco och mötte lärare och forskare. Detta möte ledde till givande diskussioner, och hopp om fortsatt forskningssamarbete. Vi gjorde också studiebesök på hälsocenter på en högstadieskola, ”School Health Centre” i ett mer utsatt område i Oakland, strax utanför San Francisco. Mötet med sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, verksamhetschef och läkare här var oerhört givande. Vi har så olika förutsättningar för att bedriva vård för barn och unga. I detta område saknade många människor sjukvårdsförsäkring, och denna skolhälsovårdsmottagning finansierades av det sk. Obamacare, som det ju är osäkert om det får fortsätta.
Kunskaperna från konferensen och studiebesöken har jag vidarebefordrat dels genom två artiklar i skolsköterskornas tidskrift ”Skolhälsan”, samt genom presentationer på två möten på min arbetsplats:
• 4 okt 2017: Programträff för specialistsjuksköterskeprogrammen vid Högskolan Kristianstad.
• 9 okt 2017: Möte med den tvärvetenskapliga forskargruppen Cyphisco om barn och unga vid Högskolan Kristianstad.

Rapporterat av Pernilla Garmy