4th PNAE Congress on Paediatric Nursing, 1-2 juni 2018 i Aten, Grekland.

Denna konferens är ett resultat av ett mångårigt samarbete mellan sjuksköterskor i flera europeiska länder. Konferensen ges vart annat år, i år var våra kollegor i Grekland organisatörer. Det är roligt att se hur konferensen växer för varje år och hur fler och fler länder i Europa deltar med vetenskapliga presentationer. Kvaliteten på barnsjukvården varierar fortfarande mellan olika länder i Europa och det är nyttigt att ibland bli påmind om hur sjuksköterskor i flera andra länder får kämpa för att kunna ge bästa vård till barnen och samtidigt få bekräftelse på att den forskning vi åstadkommit i Sverige är ett gott föredöme. Konferensen innehöll annars ett brett spektra av ämnen inom barnsjukvården. Ett återkommande tema under konferensen var migration och hur det påverkar barn och familj, ett aktuellt ämne som rör alla de länder som deltog i konferensen.

Evalotte Mörelius

LÄS MERA