5:e Nationella Konferensen för palliativ vård, Stockholm 2018-03-21

Väldigt bra konferens med mycket bra program som var riktad både till de professionella som jobbar dagligen med palliativ vård och även till kommunala vårdpersonal.
Temat för konferensen var från ”rötterna mot framtiden”. Vi fick en inblick i det historiska arbete som har genomförts från 1979 till 2017. Palliativ vård från början var inte en själv klart vårdform och våra pinonärer inom palliativ vård fick kämpa mycket för att övertyga beslutsfattarna om vikten av palliativ vård.
Vi fick ny kunskap inom palliativ vård i form av forsknings resultat och poster på många olika vetenskapliga forskning. Vi fick också inblick i andra palliativa verksamheter arbete och det som mest inspirerade mig och som jag tänker implementera i våra ASIH- palliativ vård i Lund var Clown inom palliativ vård. Clowner kan hjälpa patienter och deras anhöriga att glömma bort för en stund det jobbiga och bara vara närvarande i stunden och bara le.
Jag rekommenderar alla vårdpersonal att delta i palliativa konferenser för att få kunskap om palliativ vård. Palliativ vård behövs inom alla inriktningar inom vården och patienter kan dö på alla avdelningar och det är viktigt att all personal inom vården har god kunskap om döende processen.
Genom min deltagande i konferensen bidrog jag själv också till ny kunskap genom min poster som handlar om min senaste studie. Se (Bilaga)
Jag fick också nya kontakter med andra forskargrupp inom palliativ vård. Länken till konferensen för mer information:
www.palliativ2018.se

Hakima Karidar