6:e Nordiska amningskonferensen, 2015-09-24 – 2015-09-25, Frösundavik, Stockholm

Konferensen tog upp vitt spridda frågeställningar inom ramen för ämnet. Stort intryck gjorde antropologen Helen Ball med sitt anförande kring forskningen om samsovning amning och SIDS. Detta är ett stort bekymmer i Sverige då Socialstyrelsen råder att späda barn under 3 månader inte ska samsova med sina föräldrar vilket ofta skapar oro och för lite sömn för familjen. I Storbrittanien informerar hälsovården istället om hur samsovning sker på ett säkert sätt.

Karolina Nilsson