CTOS annual meeting 2022, november 16-19 Vancouver

CTOS, Connective Tissue Oncology Society är en organisation som samlar olika professioner inom den medicinska världen med fokus på cancersjukdomen sarkom för att dela sina kunskaper, erfarenheter och forskning för att behandla de avancerade cancersjukdomarna som ingår i sarkom.

Cancersjukdomen sarkom innefattar mer än 50 olika cancerdiagnoser. Sarkomtumörerna utgår från kroppens stödjevävnader, vilket innebär att de kan utgå från skelett, muskler, bindväv etc. Varje år i november håller CTOS sitt årliga möte. Dessa dagar består av sessioner där forskare presenterar sina nuvarande fynd. En dag som gick parallellt med dessa sessioner riktades till sjuksköterskor. Den handlade om  osteosarkom, omvårdnaden kring en amputationsoperation och protes för en yngre patient, cytostatikan Ifosfamid och dess neurotoxicitet, vikten av brytpunktssamtal samt alternativa kirurgiska metoder för rekonstruktion av tumörresektion. Som sjuksköterska i tjänst endast i ett och ett halvt år har det varit ett väldigt spännande och lärorikt tillfälle att se mitt yrke. Att se hur jag som sjuksköterska kan växa och i framtiden vara en av dem som  bidrar med kunskap.

Wendi Lu

Läsa rapporten här

 

Sjuksköterskedagarna i Stockholm 221003-221004

Dagarna inleddes med välkomnande från SSF:s ordförande. Vi fick också ta del av digitala hälsningar från internationella samarbetspartners från WHO och ICN. Det var en bra start på dagen och känslan av stolthet för sjuksköterskeyrket förstärktes.

Madelaine Petersson och Yvonne Rundgren

Läs rapporten här

EONS15, Paris september 2022 – Quality cancer care: pathways to clinical excellence in cancer nursing

Det mest angelägna budskapet jag tog med mig hem från konferensen är hur viktigt det är med prevention, PrEvCan. Det stora arbete EONS har gjort i form av evidensbaserad information om prevention, men även översättningarna till alla språk inom europa är imponerande. Materialet kommer till stor användning på min arbetsplats för mina arbetskamrater och patienter.

Karina Sandström

Läs rapport här:

 

Edinburgh Normothermic Regional Perfusion Masterclass 27-29 June 2022

Jag och min kollega som arbetar som transplantationskoordinatorer i Malmö åkte i juni till Edinburgh, Storbritannien på Normothermic Regional Perfusion (NRP) Masterclass på The Royal Infirmary. Pandemin hade satt stopp från ett tidigare planerat studiebesök och när vi återupptog kontakten blev vi erbjudna att delta i kursen. Det visade sig bli en av de bästa kurser vi deltagit i.

NRP fungerar som en ECMO-behandling och vid organdonation används den som en organbevarande behandling efter ett cirkulationsstopp vid DCD (Donation after Circulatory Death). Vi var flera olika professioner som deltog; kirurger, anestesiläkare, perfusionister, operationssjuksköterskor och transplantationskoordinatorer från Storbritannien, USA, Australien, Spanien, Schweiz, Finland och vi från Sverige. Föreläsningar och simuleringar varvades och det fanns tid avsatt för frågor, diskussioner och återkoppling. Fyllda med nya kunskaper och kontakter åkte vi hem. Framför oss ligger nu ett stort arbete att omsätta det till verklighet hos oss.

Maria Ohm

The First 1000 Days in the Nordic Countries: Supporting a Healthy Start in Life, Reykjavik, Island 27 juni 2022

Fantastiskt att tillsammans med nordiska kollegor få ta del av goda exempel på det arbete som sker runt om i Norden för att arbeta med små barns hälsa den första tiden i livet. Allra mest spännande för mig var John Lavis föreläsning om ”How to Make Change Happen: Bridging the Gap Between Evidence and Policy”. Hur får vi det att hända? Med tanke på att vi står inför en stor omställning i Sverige, där det förebyggande arbetet för barn och ungas psykiska hälsa står i centrum så känns det extra intressant att se att vi är på rätt väg!

Åsa Lefèvre

Läs rapporten här