Childrens Hospital (CHOP) Philadelphia 7-11/10 2019

Rapport från studieresa till Childrens hospital (CHOP) i Philadelphia 7-11 oktober, 2019

Vi är två specialistsjuksköterskor som arbetar på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Här vårdas barn som är behov av intensivvård från nyföddhetsperioden upp till ca 18 års ålder. Inom barnsjukvården i Lund bedrivs rikssjukvård i barnkirurgi och barnhjärtkirurgi vilket medför att en stor del av patienterna kommer från dessa grupper. Största andelen (ca 60 %) är barn med medfödda eller förvärvade hjärtfel som vårdas pre-och – postoperativt på BIVA.

Arbetet som specialistsjuksköterska på en högspecialiserad barnintensivvårdsavdelning ställer stora krav på kompetensutveckling hos varje enskild sjuksköterska. För att öka vår kunskap och få ny inspiration gjorde vi därför en studieresa till Children´s Hospital of Philadelphia (CHOP) i USA, oktober 2019.

Linda Hansson och Karin Pappila

Läs rapporten här