CTOS annual meeting 2022, november 16-19 Vancouver

CTOS, Connective Tissue Oncology Society är en organisation som samlar olika professioner inom den medicinska världen med fokus på cancersjukdomen sarkom för att dela sina kunskaper, erfarenheter och forskning för att behandla de avancerade cancersjukdomarna som ingår i sarkom.

Cancersjukdomen sarkom innefattar mer än 50 olika cancerdiagnoser. Sarkomtumörerna utgår från kroppens stödjevävnader, vilket innebär att de kan utgå från skelett, muskler, bindväv etc. Varje år i november håller CTOS sitt årliga möte. Dessa dagar består av sessioner där forskare presenterar sina nuvarande fynd. En dag som gick parallellt med dessa sessioner riktades till sjuksköterskor. Den handlade om  osteosarkom, omvårdnaden kring en amputationsoperation och protes för en yngre patient, cytostatikan Ifosfamid och dess neurotoxicitet, vikten av brytpunktssamtal samt alternativa kirurgiska metoder för rekonstruktion av tumörresektion. Som sjuksköterska i tjänst endast i ett och ett halvt år har det varit ett väldigt spännande och lärorikt tillfälle att se mitt yrke. Att se hur jag som sjuksköterska kan växa och i framtiden vara en av dem som  bidrar med kunskap.

Wendi Lu

Läsa rapporten här