Doktorandseminarium samt Höstkongress – Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård. 22-24 november 2017, Stockholm

Vid doktorandseminariet träffades några av de specialistsjuksköterskor inom Anestesi och Intensivvård i Sverige som är doktorander för utbyte av kunskaper, idéer och frågor – en väldigt givande dag men bra diskussioner grundade i våra aktuella forskningsprojekt.
Kongressen bjöd på intressanta föreläsningar kring allt från fria luftvägar till hur vi ska ta hand om patienter och närstående efter intensivvården. För mer detaljerad beskrivning – se reseberättelse.

Mia Hylén
Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Doktorand.
Läs reseberättelse (PDF)