Edinburgh Normothermic Regional Perfusion Masterclass 27-29 June 2022

Jag och min kollega som arbetar som transplantationskoordinatorer i Malmö åkte i juni till Edinburgh, Storbritannien på Normothermic Regional Perfusion (NRP) Masterclass på The Royal Infirmary. Pandemin hade satt stopp från ett tidigare planerat studiebesök och när vi återupptog kontakten blev vi erbjudna att delta i kursen. Det visade sig bli en av de bästa kurser vi deltagit i.

NRP fungerar som en ECMO-behandling och vid organdonation används den som en organbevarande behandling efter ett cirkulationsstopp vid DCD (Donation after Circulatory Death). Vi var flera olika professioner som deltog; kirurger, anestesiläkare, perfusionister, operationssjuksköterskor och transplantationskoordinatorer från Storbritannien, USA, Australien, Spanien, Schweiz, Finland och vi från Sverige. Föreläsningar och simuleringar varvades och det fanns tid avsatt för frågor, diskussioner och återkoppling. Fyllda med nya kunskaper och kontakter åkte vi hem. Framför oss ligger nu ett stort arbete att omsätta det till verklighet hos oss.

Maria Ohm