EONS15, Paris september 2022 – Quality cancer care: pathways to clinical excellence in cancer nursing

Det mest angelägna budskapet jag tog med mig hem från konferensen är hur viktigt det är med prevention, PrEvCan. Det stora arbete EONS har gjort i form av evidensbaserad information om prevention, men även översättningarna till alla språk inom europa är imponerande. Materialet kommer till stor användning på min arbetsplats för mina arbetskamrater och patienter.

Karina Sandström

Läs rapport här: