European Society of Pediatric Radiology (ESPR), Helsingfors, 14-15 maj, 2019

Konferensen anordnades av den europiska föreningen för barnradiologi och arrangeras varje år. I år låg konferensen i Helsingfors, Finland. Konferensen vänder sig till radiologer och röntgensjuksköterskor (engelsk titel radiographers) som arbetar med barn.

Fokus för röntgensjuksköterskor var kommunikation, bemötande, metodutveckling och stråldosoptimering inom alla modaliteter. Där var även föreläsningar riktade till radiologer som hade fokus trauma, undersökningar inom olika organsystem, kärlmissbildningar, organtransplantation och fosteravbildning. Både radiologier och röntgensjuksköterskor var välkomna att delta på de olika sessionerna.

Jag var inbjuden föreläsare och föreläste om alternativ till anestesi för barn i samband med magnetresonanstomografi (MRT) undersökningar.

Jenny Gårdling

Läsrapporten här