HLR kongress 2019,Stockholm Waterfront Congress Center 24/9 -25/9

Tillsammans ska vi rädda livet på fler som drabbas av hjärtstopp på och utanför sjukhus i Sverige.Tidig HLR ökar överlevnad 2-3 ggr i jämförelse med om ingen HLR startas före ambulansens ankomst. Ambulansens framkörningstid ökar och desto viktigare blir det att fler kan HLR. SMS-livräddning har införts i flera regioner. Det är ett livräddarsystem med frivilliga livräddare som larmas vid misstänkt hjärtstopp för att utföra HLR och vid behov defibrillera. SOS alarm-appen är väldigt bra att ha installerad och ringa från, då får SOS en exakt position var du ringer ifrån vid ett nödläge.

Elin Alm

Läs mer här