ICM Triennial Congress 2017 18-22 juni 2017 (precongress-aktivitet 17 juni) Toronto, Kanada

Ett stort ämne på konferensen var mänskliga rättigheter. Kate Gilmore, FNs flyktingkommission, var keynote speaker och pratade om mänskliga rättigheter och hur barnmorskor gör skillnad i världen genom att i sitt arbete stärka kvinnors och flickors rättigheter. Flera presentatörer uppmärksammade kvinnors rättighet att få stöd från sina familjer, hur pappors hormoner påverkas av att vara nära sina barn och vikten av att främja engagemanget hos pappor. Hur vi kan främja och skydda föräldrars psykiska hälsa genom att involvera och stödja båda föräldrarna, vilket indirekt även påverkar barnets hälsa. På konferensen presenterade jag också min forskning om förstagångspappors upplevelser av sin föräldraförberedelse utifrån de utmaningar de mött under första månaden efter barnets födsel. Föredraget väckte spännande diskussioner kring pappors behov av förberedelse och deras betydelse för familjen. Förutom alla intressanta föredrag och tillfället att presentera min forskning så var det en upplevelse att delta i en konferens som samlade fler än 4000 deltagare från 131 länder runt om i världen.

Rapporterat av Petra Pålsson