Nordic Conference in Nursing Research, 2 – 4 Oktober 2023 // Reykjavik, Island

Konferens inriktad på omvårdnadsforskning, primärt metodologisk inriktning. Jag deltog med en poster presentation av min kommande studie som syftar till att undersöka om empirisk data stämmer överens med ett konceptuellt ramverk för en personcentrerad öppenvård.                                                                                                                        Konferensen gav stor inblick i den diversitet och kreativitet som föreligger inom omvårdnadsforskningen, samt visar på vikten av omvårdnadsforskning som en egen forskningstradition för att möjliggöra en bättre och mer patient säker vård. Keynote var bland andra Cheryl Tatano Beck, som lyfte hur en kunskapsdriven, snarare än metoddriven forskning kan gestaltas. Detta tänker jag är av vikt för att möjliggöra en mer klinisk förankrad forskning som bedrivs utifrån behovet av en specifik kunskap på exempelvis en avdelning, vilken sedan nästintill kan bli självgenererande utifrån att nya kunskapslager behöver penetreras.
Utöver konferensen var Island ett fantastiskt land att få besöka, med en unik natur och historia.

Fredrik Gasser