Nordisk amningskonferens Island september 2021

Nordiska länderna samlas för aktuell forskning kring amning och eftervård efter förlossning vartannat år och denna gång stod Island för värdskapet. Som vanligt är det intressant och lärorikt att träffa kollegor, höra på bra föreläsningar och samlas för social samvaro på kvällarna. Många nya infallsvinklar att ta med hem och förmedla på APT till kollegor.

Ewa Dahl

Läs rapporten här: