Nordic Conference in Nursing Research 2 – 4 Oktober 2023 // Reykjavik, Island

Jag hade förmånen att delta på den 5th Nordic Conference in Nursing Research, som för första gången arrangerades i Reykjavik, Island, stort tack till SSSH för stipendium. Huvudtemat för årets konferens var ”Metoder och nätverk för framtiden.” Konferensen visade upp en bredd avseende presentationer om hur man kan utveckla, stärka och utnyttja forskningsmetoder inom omvårdnad och sjukvård. En aktuell diskussion handlade om tekniska framsteg och digitala lösningar.

Konferensen inleddes med pre-konferens med olika workshops på måndagen, där jag deltog i workshopen med Mary Wells där vi diskuterade kring hur man fångar och maximerar impacten av sin forskning. Det blev verkligen givande diskussioner, och en poäng att ta hem är att planera för PPI, dvs att ha med patienter redan från start av sitt forskningsprojekt. Men också att vi som forskande sjuksköterskor måste marknadsföra oss och vår forskning för att sätta ljuset på den och sprida kunskapen om våra resultat. Workshoparna gav möjlighet till nätverkande och spännande diskussioner.
Det blev många fina minnen från en trevlig, välorganiserad och lärorik sjuksköterskekonferens med fokus på forskning och metoder.

Annette Holst Hansson

8:e nationella konferensen i palliativ vård, 231002-04, Malmö

Jag har upplevt tre fantastiska konferensdagar, fullspäckade med ny forskning och kunskap inom palliativ vård, nya möten och utbyte av erfarenhet. Det var en konferens som jag sent kommer att glömma, där kunskap men även hjärta och känsla fick ta plats. Jag tror att ingen lämnades oberörd av de samtal och livsberättelser vi fick ta del av, som inspirerar oss till att fortsätta att lära och utvecklas. Det ligger en otrolig kraft i att träffa så många människor som brinner för samma sak och strävar mot samma mål; att utveckla den palliativa vården. Tusen tack för att ni möjliggjorde att jag kunde få delta på konferensen!

Anna-Maria Abel

SFAI och AnIVA veckan, 20-22/9 2023, Umeå

SFAI och AnIVA-veckan var en inspirerande vecka med intressanta möten och föreläsningar. Jag tycker att det var särskilt intressanta diskussioner om globala mål, anestesi med knappa resurser och task shifting. Det belyser de stora kontrasterna mot den högspecialiserade vården som jag arbetar med varje dag, och ställer etiska frågeställningar på sin spets. Etiken är en fråga som kanske behöver belysas mer i den kontext jag arbetar i.

I Kristianstad har en studentsal öppnats på operation, vilket jag kommer att försöka få gehör för på mitt sjukhus. Det vore bra för studenter och nya medarbetare, som i dagsläget inte riktigt får tid eftersom produktionen sätts före.

Slutligen var föreläsningen om operationsköerna intressant. Dsikussionen handlade främst om hur vi använder vår arbetstid. Dokumentation är viktigt, men det kanske inte är viktigast. Dessutom diskuterades de ojämlika fördelningarna av operationer mellan regionerna, vilket indikerar att patienter opereras med olika förutsättningar beroende på var de bor.

Jag tar med mig att det är nyttigt att ifrågasätta vad vi gör i vår vardag, för att kunna ta hand om våra patienter på bästa sätt. Detta kommer alltid behöva vara en pågående diskussion, eftersom det kommer förändras över tid.

Linn Löfgren Vretare

EDTCO Organ Donation Congress, 2023-09-16, Aten

European Donation and Transplant Coordination Organisation Organ Donation Congress, Athens, 2023-09-16

EDTCO-kongressen ägde rum i Aten den 16:e september 2023. Kongressen bestod av intressanta föreläsningar där det senaste inom organdonation diskuterades. Ämnen som berördes var, vård vid livets slutskede inför organdonation, donation efter cirkulationsdöd (DCD), innovationer inom organdonation samt etiska aspekter såsom organdonation efter dödshjälp.

Jag och min studiepartner Julia Hedén hade fått vårt abstract accepterat och med det även äran att få presentera vår studie, Swedish and Spanish critical-care nurses’ experiences and conceptions of participating in the Organ Donation after Circulatory Death (DCD) process.

Något som gjorde ett stort intryck på mig var de frågor som framkom i paneldiskussioner efter de olika presentationerna under dagen. Återkommande diskuterades vilka erfarenheter de olika länderna hade av sjukvårdspersonalens inställning och attityder till DCD-processen. Representanter från de länder som ännu inte infört DCD hade frågor till övriga länder om hur man på ett bra sätt inför DCD. Frågorna rörde ofta hur man når ut till sjukvårdspersonalen för att möjliggöra en full förståelse för processen och de lagar och regler som styr den. Diskussionen var intressant och belyste vikten av sjukvårdspersonalens inställning till DCD-processen och att en positiv inställning krävs för att få en välfungerande DCD-process.

Något jag tar med mig från kongressen är att målet med nya innovationer och donationsprocesser alltid är att kunna respektera en donators positiva donationsvilja och på så sätt rädda livet på de personer som står på en väntelista.

Alma Fransson

16th International Family Nursing Conference – Global Innovations in Family Nursing: Advancing Family Health ,20-23 Jun 2023, Dublin, Irland.

The International Family Nursing Association anordnar vartannat år en internationell konferens. För två år sedan anordnades konferensen digitalt pga pandemin men i år anordnades den igen i Dublin och då på plats. Konferensen är inte bara en utmärkt möjlighet att presentera sin forskning och lyssna på spännande forskningsprojekt från stora delar av världen. Den är framförallt en mötesplats för sjuksköterskor som arbetar med och som forskar med barn och föräldrar och den stimulerar till nya samarbeten och forskningsuppslag. Jag hade förmånen att få träffa kollegor från bl.a.  Australien som jag hittills bara samarbetat med digitalt.
Jag presenterade en poster om vårt stora e-hälsoprojekt för att stärka barns och familjers egenvård. Tillsammans med kollegor presenterades också vårt arbete som beskriver hur barn över hela världen upplevde och beskrev sin tillvaro under pandemin. Jag var också moderator tillsammans med en kollega från Sydafrika.

Varmt tack till SSSH för resestipendie.

Inger Kristensson Hallström

International Confederation of Midwives ICM 33rd Triennial Congress på Bali 11-14 juni 2023

International Confederation of Midwives ICM 33rd Triennial Congress på Bali 11-14 juni 2023.
Vi samlades 2400 kvinnor och barnmorskor från hela världen på Bali. Starka viktiga kvinnor och kollegor som utför det allra finaste man kan göra i livet tycker vi, jobba med och för kvinnor i alla skeden av livet. 
 
”Midwifes and women – we are one” säger ordföranden Franka Cadée för ICM i sitt inledningstal och alla jublar.
Det var mängder med workshops och föreläsningar såklart, men det vi fick ut nästan mest av på konferensen var de alla oväntade och mycket spännande möten med engagerade, duktiga kollegor som brinner för vad de gör var de än kommer från i världen. Mycket inspirerande!
Kajsa Nyström och Marie Lindell 
 

Läs rapporten här: