SIOP, Congress of the International Society of Paediatric Oncology12-15 oktober 2017Washington DC, USA

SIOP (International Society in paediatric oncology) är en årlig konferens inom pediatrisk barnonkologi. Olika professioner och forskare som arbetar inom området, överlevare av barncancer samt föräldrar till barn med cancer träffas och forskningsresultat och erfarenheter inom området presenteras. Både professionsspecifika föreläsningar och gemensamma föreläsningar hölls. Fokus låg främst på presentationer om utveckling och testning av förberedelser för barn inför undersökningar och behandlingar och dess påverkan på barnet, familjen och personal. Delaktighet, distraktion, information, föräldrarnärvaro, koordination var återkommande ord. En oerhört spännande och givande konferens som berör de utmaningar som barnonkologi har över hela världen.

Jenny Gårdling