Smärtforum 2021.20-22/10-21Västerås

Att medverka på Smärtforum och få ta del av den senaste forskningen inom området smärta har alltid inneburit att man kunnat ta med och implementera viktig kunskap i verksamheten.
I år fanns mycket fokus på att göra en noggrann anamnes på ALLA patienter som söker för smärta.

Smärta är inte bara en fysisk åkomma utan dess uppkomst och dess framtid handlar mycket om den psykosociala situationen för individen. Smärta är en komplex åkomma men om man tidigt fångar upp den och ser till allt psykosocialt runt patienten så är chanserna mycket goda att det inte utvecklas till en kronisk smärta. Patienten behöver få information om att denne kan göra mycket själv för att få bukt med sin smärta som tex ta hand om sin psykiska ohälsa, ändra sitt förhållande till sin arbetsplats, se till att sömnen blir bättre, minska sin belastning på hemmaplan, ta hjälp av sjukgymnast, motionera, antirök och alkoholinfo.

KASAM togs upp som ett ex där höga poäng i KASAM hos individer get mycket bra förutsättningar för att motverka kronisk smärta.
Att förbereda sig för op och vad det innebär smärtmässigt i efterförloppet är något som bör praktiseras mer av. Vi skall på vår enhet nu göra en webbaserad info till våra patienter i detta avseende.
Ett tätt samarbete mellan läkare, pat, sjukgymnast, psykolog och arbetsplatsen har visat på goda resultat vad gäller att få bukt med sin smärta.

Marika Andius