Smärtforum, Uppsala, 12-13/10 2023

Jag har tagit del av Smärtforum 2023 i Uppsala den 12-13/10.Det har varit en mycket givande konferens med fokus på smärta/rehabilitering för smärtpatienter och forskningsredovisningar inom ämnet.
Smärta är ett stort område som berör många enheter inom hälso- och sjukvård. Kostnaderna inom regionerna är mycket höga pga av smärta och ämnet behöver lyftas upp och belysas hela tiden för att bromsa och förbättra. Smärtforum är nog ett av de bättre forum i Sverige då detta sker på riksnivå.
Jag själv jobbar med rygg/nackkirurgi och möter dagligen smärtpatienter. Denna konferens ger mig en fördjupad insikt om problematiken. Kunskapen kan jag ta med mig i mitt arbete för att bättre kunna bemöta dessa patienter och ge dom en så bra omvårdnad som möjligt.

Marika Andius