EMS2018 Copenhagen, 16-18 april 2018, Köpenhamn

EMS2018 Copenhagen
It takes a system to save a life – ”Next is now”
En kortfattad summering av budskapen som givits under konferensen är att mer fokus måste läggas på faktorer som rör de första länkarna i kedjan-som-räddar-liv, dvs. mer fokus på samhället (dvs. HLR-utb/använda hjärtstartare) och mer forskningsfokus /inovation på larmcentralerna för att förbättra identifieringen av hjärtstopp i 112-samtal och mer fokus på hur vi kan förbättra larmoperatörens telefonguidning av hjärt-lungräddning till uppringaren.
Ett större fokus kring hjärtstoppsforskning måste vidare ligga på global nivå, där man arbete över kontinenter och det är essentiellt med enhetligt rapportering i nationella kvalitetsregisters så att internationella jämförelser är genomförbara.

Cecilia Andréll