VENOUS 2020 American Venous Forum 32nd Annual Meeting, den 3-6 mars, 2020 Amelia Island, Florida, USA.

American Venous Forum ( AVF) är en amerikansk venförening som anordnar årliga möten och nu var dags för konferens nummer 32 på Amelia Island, Florida, USA. Deltagare kom från hela världen men av naturliga skäl var de flesta amerikaner. AVF hade hoppats på ca 500 deltagare men sammanlagt blev det 291 deltagare varav 19 var sjuksköterskor. Trots att så få sjuksköterskor deltog var konferensen ändå givande för mig.

Mötet erbjöd fina föreläsningar med tid för intressanta diskussioner/reflektioner, hands-on workshop och en trevlig postersession. Så här i coronakrisens tider känns det extra lyxigt att få ha deltagit på en konferens där många kan sitta tillsammans och diskutera hur vi arbetar med patienter med venös sjukdom. Efter att ha fått ta del av de senaste ” rönen” kan jag med glädje konstatera att min arbetsplats bedriver ett mycket gediget arbete och har hög kvalitet gällande diagnostik, omvårdnad, behandling, tillgänglighet och uppföljning för våra patienter.

Margareta Lundell

Läs reserapport här: