World Congress on Vascular Acess, digital konferens, 29-30 april 2021

World Congress on Vascular acess – WoCoVa är den enda världskonferensen som fokuserar på hur man kan förebygga komplikationer i centralvenösa infarter.
Ett par av de mest intressanta föreläsningarna handlade om hur viktigt det är hur sjuksköterskan hanterar infarten med syfte att minimera risken för biofilm i kateterns mynning och på dess insida. Biofilmen gör att mikrorganismer kan fastna på nästan vilken yta som helst, de gömmer sig under den och kan växa till ostört. Det är svårt att både flusha bort mikroorganismerna och att behandla med antibiotika då de fastnat under biofilmen, mot kateterns innervägg. Det forskas fortfarande mycket på hur man bäst motverkar biofilm i centralvenösa infarter.
En studie som presenterades handlade om hur man kan använda ’tissue adhesive’/vävnadslim runt PVK insticket och för att fästa vingarna bättre. Det fungerade bäst för de PVK som sitter mer än 48 tim.

Maria Lithner