Sjuksköterskedagarna 2022

Nu har du som har varit medlem i minst 12 månader i föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH, möjlighet att söka stipendium för att delta på Sjuksköterskedagarna i Stockholm den 8 – 9 mars 2022.

Föreningen har i uppdrag att verka för professionell utveckling, det gör vi i vår genom att erbjuda medlemmar möjligheten att delta på sjuksköterskedagarna med temat Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa.

Föreningen planerar att dela ut 10 stipendier á 7000 kr, konsekutivt urvalsförfarande tillämpas.

Ta vara på möjligheten att bli inspirerad, få nya kunskaper och träffa kollegor från hela landet

Ansökningsblankett till stipendiet

Se mer information på SSF sida där du även kan anmäla dig.