Sjuksköterskedagarna 2024

Nu har du som har varit medlem i minst 12 månader i föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH, möjlighet att söka stipendium för att delta på VFU-konferensen och Sjuksköterskedagarna 26–27 november 2024 i Stockholm.

Föreningen har i uppdrag att verka för professionell utveckling, det gör vi i vår genom att erbjuda medlemmar möjligheten att delta på konferensen med temat
Perspektiv på etik och hållbar omvårdnad.

Föreningen planerar att dela ut 10 stipendium á 8000 kr, konsekutivt urvalsförfarande tillämpas. Ta vara på möjligheten att bli inspirerad, få nya kunskaper och träffa kollegor från hela landet.

Ansökningsblankett till stipendiet

Se mer information på SSF sida där du även kan anmäla dig.