Sommarhälsning till Er alla ca 1900 medlemmar!

Juni, juli och augusti är semesterperiod i Sverige och då hoppas vi att det är sommar. I år har det varit ”aprilväder” ända in i juni. Dagen då vi höll årsmöte, den 30 maj, var det sommar i Bjärred och dagen för examenshögtidligheten, den 1 juni, var det sommar i Lund. Så när det behövs, då är det sommar!

Årsmötet i år fick en delvis annan inramning då vi förutom årsmötesförhandlingarna lade extra fokus på att presentera några av alla de ambitiösa studenter vi gläds åt som medlemmar.
Fanny Lindholm och Darya Salavati höll en trevlig och mycket uppskattad presentation av sin kandidatuppsats. Uppsatsen vann priset ”Bästa kandidatuppsats” höstterminen 2016 med titeln: ”Möjligheter till personcentrerad vård via tolksamtal i primärvården”. Daryas tidigare erfarenhet som tolk och deras gemensamma erfarenheter från sjuksköterskeutbildningen visade sig vara ett utmärkt underlag för en intressant studie. Magnus Sandberg, styrelsemedlem och forskare inom ett idag mycket viktigt område med fokus på vård av äldre berättade om sin karriärväg från det att han fick sin sjuksköterskelegitimation.
Claes Alklund från Danske Bank uppdaterade oss på ett engagerande sätt om världsekonomin och hur den påverkar såväl vår privatekonomi, som föreningens och Stiftelsens ekonomi. Claes röner alltid stor uppskattning från åhörarna.                 Landgång och schwarzwaldtårta avslutar som vanligt kvällen då vi träffar gamla bekanta och gör nya bekantskaper. Själv hamnade jag vid ett bord med bridgeentusiaster vilket jag måste medge smittade av sig.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes enligt plan och styrelsen fick högsta betyg av vår förtroendevalda revisor sedan många år, Berit Dahlbäck och vår revisor Peter Hägg från Ernst & Young för föreningens och stiftelsens välskötta ekonomi och förvaltning.
Käthe Hanson som varit styrelsen trogen i ca 30 år avtackades. Kontinuiteten inom styrelsen har imponerat och vi har tack vare att flera styrelsemedlemmar funnits med under lång tid kunnat behålla traditioner samtidigt som vi naturligtvis förändrat många rutiner för att på ett så bra sätt som möjligt kunnat serva våra medlemmar i vår föränderliga värld.  Styrelsen välkomnar två nya medlemmar, Elisabeth Paradis som tidigare suttit i styrelsen och längtade tillbaka, samt Mia Hylén.

Vid examenshögtiden den 1 juni infördes att föreningens ordförande överlämnar SSSH-broschen till de nya sjuksköterskor som valt att köpa den, vilket är de flesta. Broschen har tidigare överlämnats av en av institutionens lärare, vilket varit förvirrande. Föreningen SSSH är inte en del av Lunds universitet men ska enligt våra stadgar ha ett nära samarbete. Nuvarande sjuksköterskeutbildning är sedan 1998 en del av medicinska fakulteten vid universitet. Den ursprungliga utbildningen, det vi ibland kallar ”skolan”, Södra Sveriges Sjuksköterskehems sjuksköterskeskola i Lund övergick i början av 1970-talet till dåvarande Malmöhus landsting. Så vad är då SSSH idag? Jo, en kamratförening för alla oss som tagit sin sjuksköterskeexamen i Lund, både i dåtid och i nutid och broschen är idag en symbol för en av Sveriges äldsta sjuksköterskeutbildningar, den som startade i Lund 1903! Allt detta och lite till vill vi gärna påminna våra studenter och nya medlemmar om vid våra informationsträffar och i samband med examen.

Verksamhetsåret 2016 har innehållit både information till studenter, studentmingel, återträffar, öppet hus och ett synnerligen välbesökt Höstmöte. Antalet deltagare på Höstmötet slår varje år nytt rekord, så trevligt!  En rekommendation är att redan nu boka in: SSSH´s Höstmöte på Grand Hotel i Lund söndagen den 29 oktober 2017. 

SSSH är aktiva på Facebook, en del av det som till vardags kallas ”sociala medier”. Intresset och engagemanget på Facebook har ökat stort under de senaste åren, vilket är både viktigt för föreningen och för alla dess medlemmar. Föreningen har en etisk kod för inlägg på Facebook vilken i stort beskriver att föreningen inte deltar i den vårdpolitiska debatten och inte heller publicerar nedsättande inlägg i någon form. En positiv och inspirerande kontaktväg för våra medlemmar!

Så många stipendier som ekonomin tillåter har delats ut till både studenter, leg sjuksköterskor och pensionerade sjuksköterskor under året, och om vi skall lyssna på alla vänliga och glada tackbrev så kommer pengarna till både nytta och glädje.

 Styrelsen har planerings- och arbetsmöte 27 augusti och har ni idéer för föreningen inom områden som vi förbisett så är Ni alla hjärtligt välkomna att höra av Er!

Nu återstår bara för mig att tacka för detta verksamhetsår samt önska Er alla skönaste möjliga sommar !

Ninni Westgren
Ordförande i Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården