SSSH,s personuppgiftspolicy

Information till SSSH´s medlemmar angående Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). Dataskyddsförordningen stärker integriteten och rättigheter knutna till personuppgifter för den enskilda personen.

Medlemskap
Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i SSSH. De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap och medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Stipendier och känsliga personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar när du söker stipendier, eller som registreras i ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige. I vissa fall, beroende på vilket stipendium det gäller, används personuppgifterna för att pröva din rätt till stipendium och för den administration som sammanhänger med detta.       Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att föreningen/stiftelsen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Ordförandes brev till medlemmarna
Brevet läggs på hemsidan alternativt skickas ut till medlemmar med mejladresser tre gånger om året. Om du som har en mejladress inte vill ha brevet, så kan du när som helst tacka nej genom att klicka på länken längst ner i brevet.

Publicering på hemsidan
När SSSH publicerar innehåll på hemsidan sker det med utgångspunkt från medlemmarnas professionella intresseområden och samtycke.Endast bilder där leverantören av tjänsten genom avtal garanterar att vi har rätt att använda bilden, kommer att användas för publicering.