Stipendiet för bästa uppsats gick till Emma Nilsson!

bildOrdförande Ninni Westgren överlämnade pris och diplom. Uppsatsen var en litteraturstudie ”Selfmanagement vid långvarig smärta” och juryns motivering löd som följer:

Uppsatsen är mycket välskriven i alla dess delar med både bredd och djup i ämneskunskapen såväl som i vetenskapligheten. Ämnesområdet är högaktuellt och problemet samt resultatet ytterst relevant. Intressanta reflektioner och kreativt resonemang framkommer i diskussionen och visa stor tillämpbarhet av resultatet.

Läs uppsatsen här

Eventuellt kommer Emma att föreläsa om sina resultat framöver. Håll ögonen öppna.