Presentation av invigningstalare, moderator och föreläsare

Ann-Charlotte Grönstervall öppnar eftermiddagen

Vem är moderatorn Anna Forsberg?

Vilka är doktoranderna?
Jenny Jakobsson
Pernilla Garmy
Mia Hylén
Karin Örmon
Maria Lithner
Jonas Wihlborg

Vem är Erik Hjortek?

Vem är Ingela Josefson?
Professor i praktisk kunskap vid Stockholms konstnärliga högskola och vid universitetet i Nordland, Bodo, Norge. Hon har forskat bland annat om mötet mellan praktik och teori i vårdyrken (som sjuksköterskor och läkare).