Uppdaterade ansökningsrutiner

Möjligheten att ansöka till studier/kurser har ändrats till två gånger / år. Ansökan skall vara SSSH tillhanda 15 mars (tiden är förlängd till den 1 april 2013) och 15 september.

  • Studentmedlemmar kan söka till sommarkurs och övriga medlemmar till kurser/studier.
  • Ansökan till Kliniska Forsknings & Utvecklingsarbete inom omvårdnad kan sökas löpande under året, minst 2 månader före aktuellt projekt.
  • Ansökan till Årliga Bidrag tas bort och ersätts med  ansökan till Bidrag som alla pensionerade medlemmar har möjlighet att söka.
  • Doktorander kan endast söka doktorandbidrag, en gång under sin utbildning.

Beviljade ansökningar meddelas per e-post och brev och läggs inte ut på hemsidan.
Avslagna ansökningar meddelas per e-post.
Rapporter som kan intressera medlemmarna läggs ut på hemsidan.