Priset för Bästa uppsats delades ut till..

13307248_1028209617257486_1845512487828814448_nVinnare av SSSH,s pris för bästa uppsats går till Fanny Lindholm& Darya Salavati för deras intervju studie om sjuksköterskors erfarenheter. Studien heter ”Möjligheter till personcentrerad vård via tolksamtal i primärvården”. Priset delades ut av Kerstin Ahldin, SSSH,s styrelse.

De får ett diplom och 2000 kr vardera.
Grattis önskar styrelsen i SSSH!

Läs uppsatsen här