Glädjande nyhet för de som genomförde sina sjuksköterskestudier i Helsingborg under åren 1987-1998

Enligt Landsarkivet i Lund (sedan 2010 en del av Riksarkivet) utgjorde Institutionen för hälso- och sjukvård i Helsingborg en del av utbildningen för sjuksköterskor i Lund. 
Föreningen SSSH välkomnar därför alla som utbildade sig i Helsingborg under 1987-1998 som medlemmar i föreningen. De som berörs bekräftar rätten till medlemskap med hjälp av en kopia på sitt examensbevis.

För att nå ut med informationen behöver vi hjälp från Er som redan är medlemmar och som känner någon av ”Helsingborgarna”!

Ninni Westgren
Ordförande