Kort information

Stipendier (bidrag) till äldre medlemmar

Under 2014 gick styrelsen på uppmaning av revisorerna ut till äldre och pensionerade medlemmar och uppmanade dem att söka stipendie (bidrag) från stiftelsen Systergården. Vi fick glädjande nog många ansökningar och har nu överskridit vad som fanns avsatt att dela ut under 2014. Därför kommer styrelsen fram till årsmötet i maj prioritera nya sökande ( gäller äldre och pensionerade) och avvakta nästa års resultat gällande fördelning av medel att dela ut 2015.

Stipendier till studier, kurser och fritidshusen senast 15 mars!

Hög tid att söka stipendier till studier, kurser och fritidshus.
Fritidshusen har två boknings perioder, sommarperioden senast den 15 mars och vinterperioden senast den 15 september. Det är många medlemmar som vill boka redan vintern 2015. Tyvärr går det inte att boka så långt fram, utan ni som skickat in kommer med i fördelningen som sker efter att ansökningstiden gått ut den 15 mars.

Medlemssystem

Föreningens medlemssystem uppdateras och ligger nere till den 15 februari. Det betyder för medlemmarna att de som ansöker om medlemskap inte kan få besked förrän efter den 20 februari.

Hemsidan

Efter att medlemssystemet är igång igen så kommer även hemsidan att uppdateras. Mer information kring fritidshusen, ritningar och små filmer och ytterligare bilder kommer att läggas upp. Samtliga stipendieansökningar ska endast ske digitalt via hemsidan, men det är möjligt att skicka in bilagor med post till SSSH.

Årsmöte den 27 maj och medlemsavgiften skall betalas innan.

Föreningen går över till bankgiro och i samband med att kallelsen till årsmötet skickas ut finns det ett inbetalningskort med. Observera att medlemsavgiften skall sättas in på annat konto än tidigare år. Nytt är också att medlemsavgiften skall vara betald innan den 30 maj. mer information om årsmötet kommer att läggas ut under mars månad.