Sök Lena Widings stipendium 2021!

Lena Widings stipendium 2021 för utvecklingsarbete eller forskningsarbete inom vård/omsorg för barn eller äldre

Stipendiet på 50 000 kr avser att leda till förbättringar inom omvårdnad för barn alternativt äldre. Ansökan är öppen!
Läs mer under ”stipendier” på sssh.se 
Ansökan ska vara SSSH tillhanda senast 30 september kl 18.00.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!