NBMT – Nordic Blood and Marrow Transplant Nurses Malmö 231109-10

NBMT är en konferens för sjuksköterskor som går av stapeln vartannat år och där de nordiska länderna turas om att vara värd. I år var det Sveriges tur att ta över stafettpinnen och konferensen hölls i Malmö. Föreläsarna pratade om GVHd, personcentrerad vård, stamcellsdonatorers välbefinnande, TMI/TBI, fysisk aktivitet och nutrition hos transplantationspatienter, sexuell hälsa och rehabilitering samt CAR T ur ett sjuksköterskeperspektiv.
Jag upplever det väldigt givande att få träffa sjuksköterskor från andra länder och att vi kan ta del av varandras erfarenheter och kunskaper.

Kristina Duvander