The First 1000 Days in the Nordic Countries: Supporting a Healthy Start in Life, Reykjavik, Island 27 juni 2022

Fantastiskt att tillsammans med nordiska kollegor få ta del av goda exempel på det arbete som sker runt om i Norden för att arbeta med små barns hälsa den första tiden i livet. Allra mest spännande för mig var John Lavis föreläsning om ”How to Make Change Happen: Bridging the Gap Between Evidence and Policy”. Hur får vi det att hända? Med tanke på att vi står inför en stor omställning i Sverige, där det förebyggande arbetet för barn och ungas psykiska hälsa står i centrum så känns det extra intressant att se att vi är på rätt väg!

Åsa Lefèvre

Läs rapporten här