15 september är ett viktigt datum.

Du kan endast ansöka om stipendier till studier/kurser två gånger om året (15 mars och 15 september) dessa tider gäller även för fritidshusen. Så nu är det dags! Ansökningarna skall vara SSSH tillhanda senast den 15 september.

I övrigt gäller löpande ansökan till konferenser, FoU arbete, studieresor och överblivna restveckor på fritidshusen.

Se ansökningssidan för blanketter