Höstbrev

@camilla alvén

bild @camilla alvén

Kära medlem
Hösten närmar sig Sverige, och oavsett var vi bor ser vi tecknen. Luften, höstljuset och färgerna. Det känns tryggt för vi känner igen det. För vissa kan kylan och mörkret som kommer därefter vara en realitet som innebär tungsinne, för andra välkomnas tiden då vi ”får” vara inomhus och krypa upp i soffan utan att känna att man ”måste” ta vara på sol och värme och därpå följande aktiviteter.

Föreningens och Stiftelsens styrelse har planerat hösten, och vi ser hösten an med tillförsikt och glädje.

Flera styrelsemedlemmar har lämnat oss efter mycket lång och trogen tjänst. Nya, medlemmar fyller tomrummet med entusiasm och arbetsglädje.

Hur skall vi bäst vara till nytta och glädje för alla våra medlemmar? Hur skall vi som aldrig ångrat vårt yrkesval kunna påverka så att fler väljer sjuksköterskearbetet, och fler väljer att stanna? Hur kan vi bidra till att beslutsfattare får kunskap som är viktig för att besluten de fattar skall vara kloka och välgrundade? Vi önskar också att de som väljer att bli sjuksköterskor är kloka och välgrundade, för det behövs för att leda och utveckla.

Hur kan vi inspirera och låta våra medlemmar inspireras och känna arbetsglädje? DETTA diskuterade vi på vårt höstplaneringsmöte.

Inte bara forskning, nej, varje dags sjuksköterskearbete som de valt som vill arbeta med att möta människor i utsatta situationer i livet.

Tack vare att vi nu har en styrelse där vi har en bred kompetens inom både klinik, undervisning, forskning och IT/media kan vi arbeta ännu bättre för våra medlemmar.

Vi är självkritiska. Våra föreläsningar har inte haft tillräckligt stor publik. Vi planerar inga i höst. Intresset har inte varit tillräckligt stort. Vi konkurrerar med virtuella möten, och så ser verkligheten ut. Vi måste hitta andra sätt att prata med våra medlemmar, och jag lovar, vi jobbar på saken!

Vårterminen 2016 delade föreningen SSSH ut 172 449 kr och Stiftelsen Systergården 132 219 kr. 15 september är deadline för många ansökningar. Samtliga granskas och de flesta godkänns. Vi kommer efter 15 september att återgå till tidigare rutin vad gäller ansökningar till Stiftelsen Systergården. Det innebär att ansökningar kommer att behandlas löpande, dvs deadline 15 mars och 15 september tas bort. Däremot gäller fortfarande att 12 månader måste ha passerat mellan ansökningar.

Till sist några påminnelser:
18 september kl 12-15, Öppet Hus i föreningslokalen på Baravägen.
23 oktober kl 12-15 Traditionellt Höstmöte med brunch och underhållning på Grand i Lund. Förra året var det flera som samlat kurskamrater i Lund för detta tillfälle, ett exempel att ta efter! Anmälan ska göras senast 7 oktober till sssh.lund@gmail.com.

Många vänliga hälsningar
Ninni Westgren
Ordförande