Julhälsning till våra medlemmar 2016!

julssshlitenÅrets höstmöte på Grand i Lund blev en succé! Fler deltagare än någon gång tidigare samlades och njöt av trevlig samvaro och mycket god mat. Flera hade i år tagit till sig tipset om att samla kurskamrater på höstmötet!

Föreningen har en fantastisk festgeneral i Ingrid Ronnje som styr arrangemangen med fast hand, vi tackar Ingrid för årets fest!

Under 2016 har Föreningen SSSH fokuserat på utveckling av föreningens arbete.

 

Våra nya unga styrelsemedlemmar hjälper oss att hålla takt med tiden och tillsammans månar vi om traditioner och påminner om vad föreningen är, och står för.

Vi behöver fler sjuksköterskor, vi behöver sjuksköterskor som ser utvecklingsmöjligheterna och stannar i yrket. Vi behöver sjuksköterskor som precis som många av oss inte tvekar om att vi valt rätt yrke. Marie-Louise Edvinsson och undertecknad har haft möte med Internationella avdelningen på medicinska fakulteten vid Lunds universitet för att se om vi kan bidra i det internationella utbytet, något som kan vara attraktivt för studenterna. Det uppdagades vid mötet att Universitetet har problem med att ta emot utländska studenter då handledningsresurser saknas på sjukhusen. Konsekvenserna blir att våra studenter inte tas emot på de universitet med vilka Lund har avtal. En besvärlig situation. Inga snabba enkla lösningar i sikte, men, vi ger inte upp, utan vi försöker hitta nya invägar!

Just det, våra medlemmar! Vi kommer framgent att vara ännu tydligare med att medlemskapet styr. Vi fortsätter naturligtvis att öppna våra dörrar för alla som önskar använda föreningens lokaler för kursträffar men vi förutsätter att samtliga gäster har ett aktivt medlemskap.

Alla ni som lämnat Lund, vad kan vi göra för er? Lokala SSSH-grupper finns ute i landet. Är ni osäkra på om ert medlemskap är aktivt, hör av er eller titta i medlemsmatriklen på hemsidan. Vi hjälper er med att söka nytt om det gamla inte är aktivt. Först efter det att ni har ett aktivt medlemskap kan vi bistå er. För både er som är yrkesverksamma för er som är pensionärer och är vana att hantera datorer, läs på vår hemsida. Facebook vänner kan även där hämta aktuella nyheter. Med andra ord, det är inte vår ovilja utan föreningens och stiftelsens stadgar som styr och vi måste svara för våra utgifter när våra stränga revisorer sitter med stadgarna i hand och frågar vad vi gör med pengarna.

Utanför vår trygga tillvaro kommer rapporterna från krig och djupaste elände. Ska det aldrig ta slut? Ett presidentval har genomförts i USA, vars konsekvenser hela världen undrar över. Här hemma tröstar vi oss med våra traditioner, Nobelfestligheter och Lucia.

Avslutningsvis vill jag uttrycka en förhoppning om ett fredligare 2017 och önska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Ninni Westgren
Ordförande Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården