Förändringar gällande ansökningar till stipendier

Från och med 1 januari kommer medlem att kunna söka stipendier för studier, kurser, projekt två gånger per år, 15 mars och 15 september. Ansökningshandlingar läggs ut en månad före ansökningstidens utgång. Medlem kan inte längre söka retroaktivt utan ansökan skall vara tillhanda SSSH minst två månader före aktivitet.