Flyer och examensdag

SSSH,s information finns i A 5 format. Foldern delas ut vid olika sammankomster och finns tillgänglig för utskrift.

Examinering av nya sjuksköterskor och utdelning av SSSH,s pris för ”Bästa uppsats” på fredag den 18 januari kl 12, se program

Styrelsen har sitt första sammanträde för året den 16 januari. Därefter publiceras beviljade stipendier. Deadline för nästa ansökning är måndag den 11 februari.