Beviljade stipendier, april 2012.

  • Henrik Elg, SUS, Malmö. Studiebesök med föreläsningar på Tre stiftelser i Göteborg.
  • Kristina Vilhelmsson, SUS, Lund. Studiedagar för föreningen för chefer och ledare, Stockholm.
  • Moa Lundsgård, Student T5, Lund. Internationell verksamhetsförlagd utbildning, Kimilili District Hospital, Kenya.
  • Kim Molander, Student T5, Lund. Internationell verksamhetsförlagd utbildning, Kimilili District Hospital, Kenya.