GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Bleckhornen blåser in julen.

Julen står för dörren och som vanligt vid denna tid på året längtar vi efter ljus, kanske lite snö?

Under hösten har de föreningsaktiviteter som varit mest tydliga för våra medlemmar bestått av Öppet Hus, Höstmöte på Grand, och information till studenter/nya medlemmar.

Öppet Hus på Baravägen 9, i föreningens lokaler, är en trevlig tillställning då styrelsemedlemmar dukar fint och bjuder på goda snittar, kaffe och sötsak till alla som kommer för att träffa andra ”södrasverigare”. Det är värt att påminna om att Öppet Hus inte bara är till för ”gamla södrasverigare” utan för alla våra medlemmar som är nyfikna på föreningen, kanske för att Du funderar på att engagera Dig och därför vill veta mer, eller bara har frågor. Nästa Öppet Hus går redan nu att boka in, söndag 22 september 2019 kl 12-15 på Baravägen 9 i Lund.

Höstmötet på Grand är för många en höjdpunkt. I skrivande stund vet jag inte vilken gång i ordningen 2018 representerar. Vi har blivit fler och fler för varje år och det verkar som att när vi förändrade inbjudan från tidig ”middag” till brunch så löste det en del praktiska problem för många. Ingrid Ronnje filar varje år på formerna för evenemanget och vi utvärderar självklart tillsammans med ansvariga på Grand. Det är värt att känna till att vår kontaktperson varierar från ett år till ett annat, vilket gör att det är ett styvt jobb att hålla på formerna. Planera redan nu för nästa fröjdefulla fest  på Grand. Vi meddelar datum så snart det är möjligt!

Vid årets möte tog några av styrelsens medlemmar initiativet till att delta i årets version av Musikhjälpen då det visade sig att insamlingen skulle sändas från Lund nästföljande vecka.

Vad är Musikhjälpen? (Radiohjälpen + SVT + SR) 2018 års tema är ”Alla har rätt funka olika”. Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman. Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare av nöd och katastrof- och få hjälp sist. Det finns ungefär en miljard människor med funktionsnedsättning i världen. Omkring 4 av 5 bor i låg- och medelinkomstländer där fattigdom, undernäring, vitaminbrist, sjukdom och skador är vanliga orsaker. Många lever också fattigt som en konsekvens av funktionsnedsättning och saknar möjlighet att försörja sig. Med sämre tillgång till vård, stöd och utbildning är det svårt att skapa sig en framtid. Din gåva stödjer internationella projekt som syftar till att öka inkludering av- och stärka rättigheterna för människor med funktionsnedsättning. I år sändes Musikhjälpen från Lund den 10-16 december.

Insamlingen på Grand gav 1700 kr till Musikhjälpen från våra medlemmar. Pengarna som samlades in på Höstmötet överlämnades till Musikhjälpen av Anna Kornhall och My Markestedt. Ett fint initiativ!

Information till nya studenter på universitetets sjuksköterskeprogram sker redan på deras första termin. Vi presenterar medlemskapets fördelar och lite av sjuksköterskeutbildningens långa, stolta historia i Lund samt erbjudandet att bli medlem och köpa föreningens brosch till examen alternativt en minibrosch, sk pin.

Vi erbjuder sedan några år samtliga avgångskurser möjlighet till ”Examensmingel” på Baravägen 9 (innan examenshögtidligheten i universitetsaulan). Sedan vi började med detta, har alla utom en kurs tackat ja till möjligheten att samlas innan det är dags för avslutning och avsked. Sedan ett år tillbaka delar vi även ut broscher i samband med examensminglet.

Efter att ha sålt föreningen fritidshus i Hestra ser vi över vårt fina hus i Björnrike. Att äga ett hus innebär ett ansvar för att se till att huset fungerar för våra gäster, att byta ut utslitna osäkra installationer och att ha kontakt med lokala hantverkare för att inte tala om de gäster som kontaktar stugansvarig Sue Harden för att Wifi inte fungerar som det gör hemma eller tusen andra små praktiska detaljer.

När Sue och undertecknad gemensamt inventerade huset förra året kunde vi konstatera att våra gäster oftast sköter sig exemplariskt. Vi ser gärna att man inte lämnar kvar saker som man bedömer kan passa i huset. Det kan vara juldekorationer, påskpynt eller prydnadsföremål.

Julbrevet är både ett bokslut men också ett tack för året som snart är till ända. Jag passar på att påminna om att det redan i januari är det dags att förnya medlemskapet i föreningen, så när inbetalningskortet kommer, låt det inte ligga till maj, då vi övergav den tidigare maj-rutinen för flera år sedan.

Just i år är bokslutet lite problematiskt om vi med det inkluderar den politiska situationen som uppstått i vårt annars ganska välordnade land. Dock vill vi se framåt då det framstår som ett någorlunda bra förhållningssätt även i det läge vi befinner oss, oavsett om det gäller politiken eller livet i övrigt.

Jag önskar Er alla god hälsa på det nya året och jag hoppas att vi får tillfälle att ses!

Julhälsningar från Ninni Westgren
Ordförande i Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården