Julhälsning från ordförande!

Två veckor kvar av förberedelser inför julhelgen. Julen ser olika ut i olika familjer. Några
håller hårt på traditioner och andra tycker det är spännande att byta ut julbord och klappar
mot något nytt och oprövat.

Julen är en tid av gemenskap och värme och blir just därför tung för de som är ensamma.
Traditionen att skicka en julhälsning till de vänner som man inte träffat under året, eller inte
träffar så ofta som man önskar, men ändå tänker på, den traditionen håller på att tappas
bort i takt med att postgången är en aning opålitlig samtidigt som frimärkskostnaden rusat i
höjden och korten med tomtar och troll byts i allt större utsträckning ut mot elektroniska
hälsningar.

Jag tillhör den krympande skara som envisas med att skicka julkort, och faktiskt får jag några
också. Får man några så är det mer sällan från dem man just skickat till utan från några andra
som man just det året sparat in på. Det är dock ett problem man delar med andra
kortskickare så det får man inte hänga upp sig på.

Vi har haft det sista styrelsemötet på Nobeldagen och bokat in de aktiviteter som kommer
först i kalendern på det nya året. Vi ska träffa valberedningen och vår förvaltare på Danske
Bank. Vi ska informera nya studenter på sjuksköterskeutbildningen om SSSH samt anordna
mingel i föreningens lokaler innan examenshögtidligheten på universitetet. Minglet brukar
vara ett mycket uppskattat inslag för de som klarat av utbildningen och är redo för rollen
som legitimerade sjuksköterskor.

Det är både intressant och roligt att arbeta i föreningens styrelse tillsammans med
engagerade kollegor. Jag hoppas få se Er på årsmötet i maj eller Öppet Hus på höstkanten och på Grand när det är dags för traditionellt Höstmöte.

Glöm inte att Ni kan ha återträffar med kurskamrater i föreningens lokaler.
Tack för i år!

Jag önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Ninni Westgren