Medlemsansökan för studerande

Ansökningsformuläret gäller endast för studerande vid Lunds sjuksköterskeprogram som vill ansöka om medlemskap i föreningen. Läs gärna om medlemskap. Som student i T1-T5 har du möjlighet att söka stipendium för SJSK20, Kandidatuppsats inom omvårdnad (examensarbete), 15 högskolepoäng. Som student i T6 kan du delta i informationsmöte, examensmingel i SSSH,s samt möjlighet att köpa brosch. Samtliga studentmedlemmar har möjlighet att boka fritidshusen. Fyll i ansökan. Observera att du får en bekräftelse på att din ansökan är mottagen. Frågor? Kontakta oss så hjälper vi gärna till.
Välkommen!

  • ÅÅÅÅmmDDxxxx
  • Lägg in din personliga e-post adress i första hand. Undvik att lägga in student e-post.
    Ange vilken termin som du beräknar att ta din examen
    Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna hantera ditt medlemskap. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy