Fritidshus ”Nya Berga”, Björnrike/Vemdalen

Avgift
För att kunna ansöka om vistelse i SSSH:s fritidshus måste du vara medlem i föreningen SSSH minst ett år och betalt årsavgift innevarande år. Avgiften för huset är 3000 kr per vecka under veckorna 52 – tom v 9 och 2000 kr per vecka övriga veckor.

Inbetalning av avgiften ska vara SSSH tillhanda senast 3 veckor efter att ansökan är beviljad. Om detta inte sker annulleras ansökan och veckan läggs ut på nytt.

För bokning gäller följande

  • Ansökan till Vinter och Vårsäsong v 49 – v 22 
    Ska vara SSSH tillhanda senast 15 mars. Besked lämnas inom 14 dagar efter den 15 mars.
  • Ansökan till Sommar och Höstsäsong v 23 – v 48
    Ska vara SSSH tillhanda senast 15 september. Besked lämnas inom 14 dagar efter den 15 september.
  • Lediga veckor eller återbud  
    Kan sökas under hela året. Besked lämnas inom 14 dagar efter ansökan mottagits

Beviljade/avslagna ansökningar meddelas per sms eller via e-post. I de fall ingen e-post finns, meddelas det via ordinarie postgång.

Bokningsläge

Björnrike

2023

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

 

 
 

 UTVÄRDERING och FEL anmälan 

 
IMG_0378

Fritidshuset i Björnrike, Vemdalen.

Läs mer om Fritidshuset i Björnrike, Vemdalen

Allmän Information om Björnrike/ Vemdalen